Styrelsen

Styrelsen i föreningen TBA Group består av:

Ordförande – Jim Nelin
Vice ordförande – Kristoffer Eriksson
Kassör – Annu Nahar
Sekreterare – Emma Hoverman

Suppleant 1 – Alice Rook
Suppleant 2 – Lukas Kaarle
Suppleant 3 – William Loureiro

Valberedning 1 – Amy Hvornum
Valberedning 2 – Anton Svensson
Valberedning 3 – Johannes Gustafsson

Mer information om styrelsen och dess uppdrag, kontaktinformation till respektive person samt personliga presentationer kommer inom kort.